Wzory dokumentów

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie PZD, tu znajdziesz odnośniki do najbardziej przydatnych dokumentów dla Działkowców.

Umowy przeniesienia prawa do działki

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Deklaracja Członkowska PZD