Opłaty w roku 2024 w ROD Mandragora

6
Opłata członkowska PZD
Opłata roczna
1,50
Opłata ogrodowa za m2 działki
Opłata roczna
1000
Opłata na Fundusz Inwestycyjny
Opłata dla nowych dzierżawców*
600
Opłata Ogrodowa dla PZD
Opłata dla nowych dzierżawców*

Roczną opłatę ogrodową oraz Opłatę członkowską PZD należy wnieść do 31.07.2024 r.  na rachunek bankowy ROD „Mandragora”, w tytule przelewu prosimy umieścić nazwę opłaty oraz numer działki której dotyczy płatność. Numer konta:

80 1020 1055 0000 9802 0016 7593

Po nabyciu prawa do użytkowania działki nowy dzierżawca musi dokonać Opłaty na Fundusz Inwestycyjny oraz Opłaty dla nowych dzierżawców. Obowiązek ten wynika z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu Polskiego Związku Działkowców.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zaleganie z opłatami ogrodowymi stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Opłata inwestycyjna (jednorazowa) jest przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej.
Opłata Ogrodowa dla PZD (jednorazowa) – z tej opłaty finansowana jest roczna prenumerata magazyny Działkowiec dla nowych działkowców. 80% jej wartości odprowadzane jest do jednostki nadrzędnej – Okręgu Mazowieckiego PZD.