Opłaty w roku 2022 w ROD Mandragora

6
Opłata członkowska PZD
Opłata roczna
1,20
Opłata ogrodowa za m2 działki
Opłata roczna
1000
Opłata na Fundusz Inwestycyjny
Opłata dla nowych dzierżawców*
600
Opłata Ogrodowa dla PZD
Opłata dla nowych dzierżawców*

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy ROD „Mandragora”, w tytule przelewu prosimy umieścić nazwę opłaty oraz numer działki której dotyczy płatność. Numer konta: 

80 1020 1055 0000 9802 0016 7593

*Opłaty wynikające z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu Polskiego Związku Działkowców. 
Opłata inwestycyjna (jednorazowa) jest przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej.
Opłata Ogrodowa dla PZD (jednorazowa) – z tej opłaty finansowana jest roczna prenumerata magazyny Działkowiec dla nowych działkowców. 80% jej wartości odprowadzane jest do jednostki nadrzędnej – Okręgu Mazowieckiego PZD.