Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ROD Mandragora

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ROD Mandragora

W związku z niedawną awarią instalacji wodnej w naszym Ogrodzie oraz ustaleniami firmy dokonującej napraw, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD Mandragora. Zebranie odbędzie się 07 października br. (sobota) o godzinie 9.30. Drugi termin spotkania wyznaczamy na ten sam dzień, godzina 10.00. Miejsce spotkania to restauracja Bałkańska Dusza, ul. Zwycięzców 46.

Najważniejszym celem Zebrania będzie podjęcie decyzji o sposobie rozliczania kosztów zużycia wody przez Działkowców. Porządek obrad został dołączony do poniższego zawiadomienia.

W odniesieniu do kwestii rozliczania kosztów zużycia wody, Skarbnik Zarządu przedstawi informację na temat aktualnych kosztów poboru, tak aby każdy Działkowiec wiedział między innymi: ile kosztuje obecnie metr3 wody, ile rocznie wynoszą opłaty za wodę oraz czy założenie liczników zmniejszy opłatę z tytułu użytkowania działki.

W celu wybrania rozwiązania, Zarząd przedstawia propozycje, które poddane zostaną pod głosowanie na wspomnianym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. Jeżeli w wyniku dyskusji zgłoszone zostaną inne propozycje, również zostaną poddane pod głosowanie. Rozwiązania proponowane przez Zarząd:

 1. utrzymanie dotychczasowej formy opłat (opłata za wodę jest częścią corocznych kosztów użytkowania działki, tj. 1zł 20gr za metr2 działki),
 2. założenie indywidualnych liczników z funduszy Ogrodu,
 3. założenie liczników indywidualnych ze środków własnych Działkowców,
 4. połączenie dwóch powyższych opcji np. 50% Ogród i 50% Działkowiec.

Zarząd stoi na stanowisku, że o wyborze sposobu rozliczania kosztów zużycia wody powinno zdecydować Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD MANDRAGORA kierując się dobrem wszystkich Działkowców. O wyborze firmy, kosztach i innych szczegółach technicznych, takich jak faktury czy odczyt liczników, Zarząd informować będzie na bieżąco (w miarę rozpoznawania rynku), a pełna oferta zostanie przedstawiona w przyszłym roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które zazwyczaj odbywa się w maju. Wszystko zależy od wyniku głosowań nad zgłoszonymi propozycjami.

ZARZĄD ROD MANDRAGORA

 

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD Mandragora w Warszawie z dnia 07.10.2023 r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie przez członka Zarządu sytuacji dotyczącej sposobu rozliczania kosztów wody w Ogrodzie
 7. Przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

– utrzymania bądź ustanowienia nowego sposobu rozliczania kosztów zużycia wody;

 1. utrzymania dotychczasowej formy opłat (opłata za wodę jest częścią corocznych kosztów użytkowania działki 1zł 20gr za metr2 działki)
 2. założenia indywidualnych liczników z funduszy Ogrodu,
 3. założenia liczników indywidualnych ze środków własnych Działkowców,
 4. połączenia dwóch powyższych opcji np. 50% Ogród i 50% Działkowiec

– wyrażenia zgody przez Działkowców na mailową formę wysyłania do nich zawiadomień o zebraniach, spotkaniach, opłatach i innych sprawach ważnych dla Ogrodu (tzw. punkt RODO);

– zmian personalnych w Zarządzie w tym zwiększenia składu osobowego  Zarządu.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad