Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ROD Mandragora

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym działkowcy wybrali skład nowego Zarządu:

Bogusław Szetela, Paulina Ragus, Weronika Kulik-Kalińska, Paweł Gusiew oraz Sylwester Soporowski. Po rezygnacji Pana Bogusława Szeteli, do Zarządu został dokooptowany Pan Patryk Łebek.

Została również wybrana Komisja Rewizyjna ROD Mandragora w składzie Pani Ewa Lamar oraz Pani Małgorzata Cielecka –w skład Komisji Rewizyjnej stanowią minimum 3 osób, do komisji dołączył Pan Andrzej Wicik.