Zarząd Komisaryczny

Szanowni Działkowicze, w dniu 22 listopada 2021 roku, Okręgowy Zarząd Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie, na podstawie podjętej uchwały nr 543/2021 stwierdził nieważność uchwały nr 4/2021 i 10/2021 walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego ROD „Mandragora” w Warszawie.

Zarząd naszego ogrodu został odwołany.

W dniu 17 stycznia 2022 roku na podstawie uchwały nr 22/2022 został powołany Zarząd Komisaryczny.

Głównym celem Zarządu Komisarycznego, oprócz zapewnienia bieżącej działalności ogrodu, jest doprowadzenie do walnego zebrania, które dokona wyboru zarządu ROD.