Zarząd Komisaryczny i Komisja Rewizyjna ROD Mandragora

Szanowni Działkowicze, na zebraniu zarządu komisarycznego 23 stycznia 2022 roku ukonstytuował się zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Paulina Ragus

Wiceprezes Zarządu – Bogusław Szetela

Sekretarz Zarządu – Sylwester Soporowski

Skarbnik – Weronika Kulik Kalińska

Członek – Paweł Gusiew

Do składu Komisarycznej Komisji Rewizyjnej zostały powołane Panie Ewa Lamar oraz Małgorzata Cielecka.