Wysokość opłaty ogrodowej w 2023

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 15 kwietnia 2023 roku, opłata ogrodowa w 2023 roku wynosi 1,20 zł za 1m2 użytkowanej działki.

Opłaty należy wnieść do 31 sierpnia 2023 roku.

Małżonkowie użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę na potrzeby Ogrodu.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta, w tytule podając numer działki:

80 1020 1055 0000 9802 0016 7593