Wysokość opłaty ogrodowej w 2022 roku

Zgodnie z uchwałą nr 6 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z dnia 14 maja 2022 roku, opłata ogrodowa w 2022 roku wynosi 1,20 zł za 1m2 użytkowanej działki.

Opłaty należy wnieść do 31 sierpnia 2022 roku.

Małżonkowie użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę na potrzeby Ogrodu.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta, w tytule podając numer działki:

80 1020 1055 0000 9802 0016 7593