Walne Zebranie ROD

Szanowni Działkowicze, niebawem zostanie ogłoszony termin Walnego Zebrania naszego ROD. Czekamy na odpowiednie wytyczne z Polskiego Związku Działkowców.

Zarząd ROD Mandragora przypomina, że Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ROD przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu PZD.

Osoby które chcą mieć realny wpływ na nasz ogród, jego infrastrukturę i zarządzanie, powinny złożyć deklarację członkowską do Polskiego Związku Działkowców.

Wzór deklaracji jest do pobrania na stronie PZD.