Rębak i odpady

W imieniu zarządu informuję o możliwości utylizacji gałęzi. W dniu 05.04.2024 o godzinie 8:00 pojawi się ekipa z rębakiem do utylizacji gałęzi.

Prosimy o wystawienie gałęzi przy bramie nr 1 pierwszej od ulicy Zwycięzców.

Kontenery do pozostałych odpadów zostaną wystawione w drugim tygodniu kwietnia szczegółowe informacje o terminie wystawienia kontenerów pojawią się w osobnym komunikacie.

Zarząd ROD Mandragora