Aktualne zadania Zarządu ROD „Mandragora”

Pomimo okresu urlopowego Zarząd naszego ogrodu pracuje nad poniższymi punktami:

– wycena wykonania przyłącza energii elektrycznej do ogrodu

– komunikacja z Biurem Mienia Miasta w sprawie wykonania przyłącza energii elektryczne oraz możliwości zwrotu kosztów

– współpraca z OZM PZD oraz firmą zewnętrzną nad wnioskiem o dotacje z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– rewizja zaniedbanych działek oraz zaległych płatności